Specialiseringen Skole-Fritid+

Kronologisk linksamling for Specialiseringen Skole-Fritid på Pædagoguddannelsen


Forskerens fif til forældresamarbejde

Sociolog Maria Ørskov Akselvoll sætter spørgsmålstegn ved, om den øgede forældreinvolvering i skolen overhovedet er den rigtige måde at løse problemerne for de udsatte familier på. Alligevel vil hun godt – på baggrund af forældreperspektiverne i sin forskning – give nogle bud på, hvordan skole-hjem-samarbejdet under de nuværende rammer kan gribes anderledes an, så flere forældre kan være med på lige vilkår.

29-09-2020


Børn med handicap har tredobbelt risiko for at blive misbrugt seksuelt

Særligt børn med ADHD, autisme og mental retardering er udsatte.

28-09-2020


Magtanvendelse i folkeskolen: Stor forskel på de enkelte skoler

Der er stor forskel på, hvor ofte de enkelte folkeskoler griber til magtanvendelse i hverdagen. Men det er meget naturligt, siger Tanja Nyborg, direktør i Horsens Kommune.

25-09-2020


En af ud ti elever dumper i dansk og matematik

De der dumper dansk og matematik, kan ikke komme på en ungdomsuddannelse. Det sker for 5000 elever hvert år.

24-09-2020


Opdaterede retningslinjer tydeliggør, hvad man gør ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever

Retningslinjerne for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner er blevet præciserede i forhold til, hvad ledelsen skal gøre, når de skal håndtere enkelttilfælde eller smitteudbrud af COVID-19.

17-09-2020


Fravær i skolen har stadig en social slagside

VIVE forskere debatterer betydningen af social baggrund og skolefravær

14-09-2020


Forældre står i kø for at få deres børn i ’autisme-klasser’

Klasser indrettet efter børn med autisme kan også give andre børn mere ro.

31-08-2020


Foreninger: Skolen skal reagere på børns selvmordstanker - Folkeskolen.dk

Vi bliver nødt til at tale om, at selvmordstanker findes hos børn og unge – og de skal tages meget alvorligt, lyder opråbet fra foreningsfællesskabet Ligeværd.

30-08-2020


Forsker: Drop skoletræning og dyrk legen - BUPL

Pædagoger skal dyrke legen i stedet for aktiviteter, der træner skolefærdigheder. For leg skaber de bedste deltagelsesmuligheder for alle børn op til skolestart. Det er budskabet fra forsker Ane Bjerre Odgaard, der har kortlagt den nyeste forskning i overgangen.

14-08-2020


Ressourcestærke børn går oftere på skoler, hvor ressourcestærke lærere arbejder

ROCKWOOL Fonden: Børn af forældre med lange uddannelser bliver oftere undervist af de lærere i de danske folkeskoler, der selv har klaret sig bedst igennem deres uddannelse og arbejdsliv som lærere.

10-08-2020


Børn og unges trivsel og brug af digitale medier

Danske børn og unge har et relativt højt skærmforbrug i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Og unge, der mistrives eller føler sig ensomme, er mere tilbøjelige til at bruge mere tid ved skærmen, end dem, der trives godt. Det viser to nye analysenotater, der kortlægger børn og unges digitale adfærd og trivsel.

06-08-2020


Mentorordninger kan udvikle sig fra lektiehjælp til voksenven

Både skolefagligt og socialt kan mentorordninger spille en vigtig rolle i forhold til at støtte udsatte børns udvikling. Men det skal være længerevarende forløb, hvor der er tid til at skabe en bæredygtig relation, ligesom der skal være mulighed for løbende at tilpasse ordningen til børnenes skiftende behov. Det påpeges i ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet.

03-08-2020


Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

Bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der samler en række analyser af børns opvækstvilkår og disse vilkårs betydning for livet som voksen indgået i forskellige sammenhænge.

27-07-2020


Det er blevet sværere at klatre op ad indkomststigen fra bunden

Hvert tredje barn, der vokser op blandt den fattigste femtedel af familierne, ender selv blandt de fattigste som voksen. Det tal er vokset over de sidste knap to årtier.

17-07-2020


Aktionsgruppe frygter Barnets Lov vil mistænkeliggøre forældre: Men Børns Vilkår vil beskytte børnene for enhver pris

Aktionsgruppen for Børns Velfærd er imod regeringens 'Barnets Lov' og den skærpede pligt til at melde bekymringer ind om børn.

17-07-2020


Når det 'nye' mobbesyn møder praksis

Opfattelsen af mobning og hvorfor det opstår, har ændret sig meget det seneste årti. I dag er de fleste enige om, at fokus på gruppedynamik fremfor individ er vigtigt, når man vil forebygge og standse mobning. Det kan alligevel være svært at vide, hvordan man skal gribe det an. I denne artikel taler vi med en forsker og en viceskoleleder om deres syn på mobning, og om hvorfor det nogen gang kan være svært at se mobning fra en ny vinkel.

30-06-2020


Ny rapport om stress blandt børn og unge: ”Jeg føler mig som et omvandrende tal”

1 ud af 7 har følt sig stresset ofte eller hele tiden den seneste måned, viser ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden. Rapporten belyser, hvordan forventninger og krav til krop, køn og digital adfærd har indflydelse på stress blandt børn og unge.

29-06-2020


Nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner er på plads

Med de nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen kan vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner vende tilbage til en mere normal hverdag efter sommerferien. Der er fortsat fokus på konsekvent håndtering af smittetilfælde, hygiejne og afstand i visse sammenhænge.

19-06-2020


Det gode gruppearbejde opstår ikke af sig selv

Guide til at skabe godt gruppearbejde i skolen

15-06-2020


Forældre melder børn ud af sfo''en: Legeaftaler hjemme er lige så godt

Flere kommuner oplever mellem dobbelt så mange og fire gange så mange udmeldelser fra sfoerne som normalt.

12-06-2020


Corona har gjort udeskolen populær. Her er fire positive erfaringer

Udeskolen har fået en opblomstring under coronaen, og derfor er det relevant at spørge sig selv, om udeskolen har nogle gevinster. Her er det korte svar ja, skriver forsker og antropolog Else Ladekjær i denne kronik, der har været bragt i Politiken Skoleliv.

11-06-2020


To procent af en 0. klasse må gå skoleåret om

Det følger børnene op gennem skoletiden, hvis de får en dårlig skolestart, lyder det fra forening.

02-06-2020


Mere ro i timerne og færre konflikter imellem børnene: Folkeskoler har glæde af coronatiltag

'Vi har faktisk lært noget spændende under coronaen,' siger formand for Skolelederforeningen.

26-05-2020


Knap hver tiende elev bliver mobbet: 'Det er bekymrende'

Rapport om børns trivsel viser stigning i antallet af elever, der jævnligt oplever mobning i skolen.

25-05-2020


SFO’erne mister børn: Coronakrisen giver flere udmeldelser - BUPL

Forældrene sparer pengene og tager børnene ud af SFO og klub, viser en rundspørge. I Syddjurs Kommune har det meste af en årgang, der skulle gå fra SFO til klub, droppet klubben. Seks pædagoger er blevet fyret. Andre kommuner holder i første omgang hånden over personalet.

22-05-2020


Her er rammerne for genåbningens fase 2 på Børne- og Undervisningsministeriets område

Der er kommet nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet for genåbningen af dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

13-05-2020


Taylor Mali: What Teachers Make

Zen Pencils #124

12-05-2020


Krisen har skabt en drømmeskole, siger denne folkeskolelærer. Hvis vi mister den nu, ender det galt

Hvis folkeskolelærer Anne Hammer skulle tegne en ny skole ud fra de erfaringer, hun har gjort sig under coronakrisen, ville skolen se en hel del anderledes ud. Hun ville være mere modig med sin undervisning, frikvarterets konflikter skulle fylde mindre i timerne, og de stille elever skulle ikke bruge timerne på at bekymre sig om, hvorvidt der var nogen at lege med, når klokken ringede ud. Her er, hvad hun mener skolen kan lære af corona-krisen.

07-05-2020


Hver femte elev har svært ved fjernundervisning

En række skolebørn savner deres kammerater og fritidsaktiviteter, viser stor undersøgelse.

28-04-2020


Udeskole

Inspiration til udeskole-aktiviteter

26-04-2020


Jeg tror mere på pædagogers og læreres sunde fornuft end på absurde krav om legetøjsvask og tometerregler

Rundtomkring på landets skoler og i daginstitutioner slår lærere og pædagoger knuder på sig selv for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvor langt der må være mellem børn i en corona-tid, hvor ofte pc-tastaturer bør gøres rene, og hvor mange der må lege sammen ad gangen. Men retningslinjer er bare retningslinjer. Så hvad med, at vi tager en dyb vejrtrækning og genindfører den sunde fornuft, argumenterer Zetland-skribent Sara Alfort her.

21-04-2020


Veje til inklusion

Podcast: Veje til inklusion er en podcast-serie, der går tæt på arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen. Lyt med og få indsigt i både praktiske og teoretiske perspektiver.

20-04-2020


Debat: Forsvar børns frie leg: Vi skal ikke bytte et brækket ben for et liv på mentale krykker

Lige nu vejer sikkerhed og risiko for smitte tungere end fri og udviklende leg i daginstitutionerne. Det er nødvendigt. Men vi må ikke lade coronakrisen forstærke tendensen til at pakke børn ind i vat og bløde gummiunderlag. Det skader børnene, skriver leder af DPU Claus Holm i dette debatindlæg

20-04-2020


Podcast: Corona For Børn

Nyheder fra børn midt i en Corona-epidemi. Vores corona-korrespondenter rapporterer om børnenes hverdag i hele verden.

16-04-2020


Her er retningslinjerne for genåbningen af daginstitutionerne og folkeskolen

Sundhedsstyrelsen har udsendt retningslinger for genåbningen af folkeksolen og for daginstutionsområdet.

07-04-2020


COVID-19 Ressources & Offers

Katalog over undervisningsressourcer, der står gratis til rådighed i forbindelse med pandemien.

05-04-2020


Efter to ugers hjemmeundervisning: »Nu kan forældrene se, hvad der kræves for at holde børnene engageret en hel skoledag«

Fra skoler og forældre lyder det, at hjemmeundervisningen pga. coronakrisen fungerer overraskende godt. Skolelederformand håber, at børnene tager langsomheden med i skole, når det er slut.

01-04-2020


Børneminister: Alt for få børn kommer i nødpasning

Der er flere, der skal udnytte muligheden for nødpasning af børn under coronakrisen, lyder det fra minister.

27-03-2020


Kun 1.255 skolebørn er i nødpasning, men behovet er langt større

Kun 0,6 procent skoleelever og 1,2 procent af vuggestue- og børnehavebørn er i nødpasning. Mange flere udsatte børn har brug for tilbuddet, siger Børns Vilkår. Kommuner: Vi har et særligt fokus på de børn.

24-03-2020


Regering og kommuner: Vi skal passe godt på børn med problemer i hjemmet

?Når skoler og institutioner er lukket i en længere periode, er der brug for at have et særligt øje på børn, som vokser op i hjem med sygdom, misbrug og andre store problemer.

19-03-2020


God undervisning laves i et fællesskab - ikke online

Ved undervisning online mangler elever de relationer og den tryghed, der sikrer god undervisning, mener lærer.

16-03-2020


Dræber skoler kreativitet? I Danmark ser man stort på forskernes advarsler

Vi er styret af en idé om, at undervisning i boglige fag garanterer børn et job senere i livet. Succesfulde virksomheder som Apple, Amazon og Google har dog bevist, at succes også hænger sammen med en arbejdskultur baseret på innovation, leg og kreativitet.

17-02-2020


Sex & Samfund: ''Seksualundervisning skal begynde i 0. klasse''

Kroppen skal på skemaet tidligere, foreslår organisation. Det er op til den enkelte lærer, mener lærerforening.

12-02-2020


Skak går sejrsgang i skolen: ''Det træner børnenes empati''

Spillet er et positivt modtræk til smartphones, mener hjerneforsker.

07-02-2020


Debat: Hvis vi vil have trivsel i skolen, skal vi investere i at skabe den – ikke i at måle den

Vi bruger for mange ressourcer på at måle trivslen i folkeskolen. Testresultaterne fortæller os ikke ret meget, og spørgsmålene kan skabe ubehagelige tanker hos børnene. Vi burde hellere investere i trivselsfremmende tiltag, skriver lærer Nickolaj Hagbard Jensen i dette debatindlæg.

05-02-2020


Effects of teachers’ praise-to-reprimand ratios on elementary students’ on-task behaviour

Study showing that the higher the teachers' praise-to-reprimand ratio, the higher the students' on-task behaviour percentage.

29-01-2020


Hver 0. klasse har i gennemsnit ét motorisk udfordret barn

Seks procent af børn i seks-syvårsalderen har problemer med at stå på et ben, hoppe eller holde balancen.

22-01-2020


Pædagoger og lærere mangler tid til at samarbejde om det faglige indhold

Flere fagtimer og hård styring gør ikke en god folkeskole. Det gør dygtige medarbejdere - herunder pædagoger – som kan lykkes med deres opgaver.

20-01-2020


Folkeskolereformen slår langsomt igennem

Folkeskolereformens enkelte tiltag er endnu ikke fuldt implementeret ude på skolerne. Fire år efter, at reformen blev sat i værk, er der fortsat er et stykke vej til at få en skolehverdag med blandt andet bevægelse i undervisningen, Åben Skole og andre af reformens tiltag. Det kan være én af årsagerne til, at reformen foreløbig ser ud til at have begrænset betydning for elevernes faglige resultater og trivsel.

17-01-2020


Folkeskolereformen har endnu ikke haft positiv betydning for faglighed og trivsel

Skolerne arbejder stadig med at implementere folkeskolereformen, men to nye følgeforskningsrapporter viser, at reformen indtil videre ikke har haft en positiv betydning for elevernes faglige resultater og trivsel. Samtidig er det under halvdelen af skoler, der vurderer, at de har implementeret de centrale elementer fra reformen fuldt.

17-01-2020


Skolevægring: De lange skoledage drænede Marcus - Folkeskolen.dk

Angst har siden 4. klasse gjort det svært for Marcus at komme i skole, og folkeskolereformens lange skoledage gjorde det ikke bedre. I 8. klasse er han nu på vej til en hverdag med skolegang.

16-01-2020


Skole har fundet en vej til at skabe plads til diagnoseelever i de ældste klasser - Folkeskolen.dk

Horsens Byskole har en særlig udskolingsklasse for elever med diagnoser, som har gået i almene klasser og været angste for at gå i skole. Målet er delvis eller fuld inklusion i såkaldte søsterklasser, og at eleverne får afgangsprøve i et eller flere fag.

08-01-2020


Pædagoger skal ikke være reservelærere eller brandslukkere i skolen

Det kræver ledelsesopbakning, uddannelse og en stærkere faglig selvforståelse, hvis vi skal væk fra, at pædagogen bare bliver lærerens forlængede arm og frem til et reelt tværprofessionelt samarbejde. Ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet peger på det, der hæmmer og fremmer samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring lavtpræsterende drenge i skolen og kommer med en række anbefalinger.

06-01-2020


Tværprofessionelt samarbejde

Inspirationsmateriale om det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge

19-12-2019


Ballademager, nørd eller klassens klovn? Det skader trivsel, faglighed og fællesskab, når børn puttes i kasser

Kommer du indimellem til at spørge dit barn, hvem der er de frække, de dygtige eller de sjove i klassen? Så er du måske med til at skabe eller fastholde en fortælling, som er skidt for både relationer og læring, fortæller tre eksperter. 50 procent af forældrene har oplevet, at deres barn har været sat i en rolle i klassen, som skadede barnets trivsel, viser ny undersøgelse.

17-12-2019


PISA 2018: Drenge taber terræn | Børne- og Undervisningsministeriet

Drengene klarer sig ikke så godt som pigerne i læsning, men ligger på nogenlunde samme niveau i matematik og naturfag.

03-12-2019


Undersøgelse: Børn med handicap står uden for fællesskabet

Det står skidt til med inklusionen af børn med fysiske og psykiske handicap i folkeskolen, viser undersøgelse.

03-12-2019


Danske elever klarer sig fortsat godt i PISA

For anden gang i træk ligger danske elever over gennemsnittet i OECD i både læsning, matematik og naturfag. Det viser resultaterne af PISA 2018. De danske elever klarer sig især godt i læsning og matematik, mens de er gået tilbage i naturfag.

03-12-2019


'Lær for Livet': Positiv sammenhæng mellem fagligt løft og øget trivsel

Nyt forskningsnotat fra følgeforskningen af læringsprogrammet ’Lær for Livet’ viser en positiv sammenhæng mellem et længerevarende fagligt løft i matematik og øget trivsel blandt de deltagende anbragte børn.

29-11-2019


Nye lamper i klassen sænker støjen markant

Et simpelt greb kan øge elevernes koncentrationsevne. Ved at skifte det klassiske institutionslys ud med mere hjemlig belysning er støjniveauet faldet markant på en skole i Aarhus.

24-11-2019


Undervisningsforstyrrende uro i skolen

Forskningsoversigt og podcast om undervisningsforstyrrende uro i skolen.

30-10-2019


Børn og unge

Vidensportal fra Socialstyrelsen, som har fokus på forskningsbaseret viden om børn og unge i udsatte positioner - også med relevante tematikker for skole og fritidspædagoger

29-10-2019


Liv i skolen

Liv i Skolen er et fagblad, hvor lærere og skoleledere selv fører pennen suppleret af andre fagfolk. Der er også artikler skrevet af pædagoger og for pædagoger i skolen

29-10-2019


Fritids- og ungdomsklubber er et helle for børn og unge i udsatte boligområder

Fritidsklubber og ungdomsklubber i udsatte boligområder laver alle de samme aktiviteter som klubber i andre by- og boligområder. Men oveni den traditionelle fritids- og klubpædagogik løfter klubberne en stor og kompleks vifte af sociale opgaver, der kræver høj pædagogisk faglighed, gode relationer til de unge og et stort lokalkendskab. En ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, har undersøgt fritids- og ungdomsklubbernes indsatser og betydning.

21-10-2019


Det er middelklassens sejr, at de nationale tests droppes. Men børn af kortuddannede betaler prisen, siger denne forfatter

Den socialdemokratiske undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil afblæse de nationale tests, der gennem de seneste ti år er blevet kritiseret massivt for – blandt andet – at være “udtryk for en konkurrencestatsmentalitet”. Men gavner den dagsorden alle børn? Nej, siger forfatteren Lars Olsen, der står bag flere bøger om ulighed i det danske samfund. Taberne bliver de svageste elever, der ofres til fordel for middelklassens bløde, pædagogiske principper.

11-10-2019


Den rette styring af folkeskolen har positiv betydning for elevernes karakterer

Eleverne klarer sig bedre ved afgangsprøve i dansk og matematik på de skoler, hvor kommunen styrer skolen efter mål og resultater, og skolelederen har autonomi.

01-10-2019


Det perfekte mobbeoffer findes ikke: Mobning rammer tilfældigt

Mobning opstår, når vi føler os usikre på fællesskabet, viser nyere forskningsresultater.

30-09-2019


Klassisk fritidspædagogik: Vi har skrottet computerspil - BUPL

I Hastrupskolens Juniorklub er det ikke gaming og computere, der tiltrækker børnene. I stedet satser pædagogerne benhårdt på at gøre klubben attraktiv med projekter og aktiviteter. Og det virker: Medlemmerne strømmer til.

13-09-2019


Børn får højere karakterer, når de ved, de kan træne deres intelligens

Forskere ændrer elevers opfattelse af, hvordan deres intelligens fungerer.

23-08-2019


Fritidspædagogikken skal være en del af regeringens børneplan - BUPL

Et fagpolitisk indspark i forhold til fritidspædagogikken

14-08-2019


Børn og unges trivsel

Find VIVEs viden om og ressourcer på børn og unge-området: om børns og unges liv og trivsel generelt og om børn og unges sårbarhed og udsathed, herunder blandt andet om forebyggende indsatser, anbringelser og efterværn.

13-08-2019


Ny rapport: Dårlig skolestart kan skade chancer for job og uddannelse senere i livet

En undersøgelse viser, at børn med trivselsudfordringer havde lavere chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

13-08-2019


Trivselsudfordringer ved skolestart

Hvis børn allerede ved skolestart oplever trivselsudfordringer på flere områder, kan det betyde, at de som unge voksne klarer sig dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse end andre. Børn med socio-emotionelle vanskeligheder, der samtidig oplever trivselsudfordringer ved skolestart, er særligt udsatte på den lange bane.

13-08-2019


Hver femte underviser i folkeskolen er uuddannet vikar

Mangel på lærere og mere ferie til de ansatte er ifølge skolelederne nogle af årsagerne til flere vikarer.

11-08-2019


Flere børn dropper fritidstilbud: ’Smartphonen gør, at børn vil have mere kvalitet''

Hvis fritidsklubber fornyer deres tilbud til børn, er det muligt at bevare et stabilt medlemstal, viser erfaring.

31-07-2019


Prisen på SFOen steg: Nu går Celina og Zabrina alene hjem efter skole

Børn fra familier med få penge kommer i mindre grad i fritidstilbud.

29-07-2019


Glem folkeskolen og lad friskolen klare integrationen, siger denne skoleleder. “Det er ligesom dengang, Grundtvig kiggede ud over på masserne. I sin tid var det bønder, nu er det muslimer”

Den bedste måde at danne børn med muslimsk baggrund til medborgere i det danske samfund er paradoksalt nok at trække dem ud af folkeskolen og isolere dem på en muslimsk friskole, mener vicerektor Allaa Al-Naqach.

29-07-2019


På 25 år har vi stort set udryddet mobning (!) i skolen. Grunden er såre simpel

Omfanget af mobning er faldet drastisk i skolerne over de seneste 20 år og årsagen er faktisk ikke kompliceret: Der skete noget, da det gik op for os, hvad mobning rent faktisk er – udover buksevand.

12-07-2019


Forskere: Det er ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være i skolen

Folkeskolereformen, lærernes arbejdstidsaftale og kommunale besparelser har skabt en skole præget af konflikt. Derfor er det ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være der, siger to skoleforskere, der advarer mod at forklare skolevægring med diagnoser og familieproblemer.

30-06-2019


Pædagogisk Extrakt: Dannelse i en tech-tid

En smartphone i lommen og en tablet i tasken. Teknologien har over en generation revolutioneret hele måden, vi er sammen på. De markante forandringer afspejler sig også i pædagogers arbejde.

21-06-2019


Syv skoler ændrede skolegården: Nu bevæger eleverne sig ti minutter mere om dagen

Med projekt "Drøn på Skolegården" har syv skoler moderniseret skolegården, så der er fokus på fysisk aktivitet.

17-06-2019


Skolebørnsundersøgelsen 2018

Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark

11-04-2019


Mindre stress, mere empati: Hjerneforsker vil have drama på skoleskemaet

Med teater kan børn og unge lære at håndtere udfordringer i hverdagen på en ufarlig måde.

07-04-2019


Trivselsudfordringer ved skolestart. Et langtidsperspektiv

Denne undersøgelse ser på, om børns trivselsudfordringer i forbindelse med skolestart kan hænge sammen med, om de senere som unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og med deres beskæftigelsessituation som unge voksne. Projektet supplerer den eksisterende viden om betydningen af trivsel ved skolestart med analyser af skolestartsudfordringers langsigtede konsekvenser.

07-04-2019


Skolevægring et stigende problem blandt elever med autisme - Folkeskolen.dk

Det går den forkerte vej med skolevægring blandt elever med autisme. Da autismeforeningen tog temperaturen på elevernes trivsel i 2017, kom 32 procent af dem ikke i skole i flere uger, måneder og år. I år er tallet steget til 35 procent, viser forældrenes svar.

07-04-2019


Forskning baseret på nationale test kan være smittet med fejl

Megen uddannelsesforskning bygger på de nationale test, som ifølge en ny rapport er fyldt med fejl. Om fejlene har betydning for forskningsresultaterne er endnu uvist.

07-04-2019


Debatten - DR

07-04-2019


Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud? | EVA

Materiale til at undersøge SFO/klubbens kvalitet

30-01-2019


Indsigt i elevernes perspektiver | EVA

Nyt materiale til at få indsigt i børnenes perspektiver på undervisningen

28-01-2019


Ekstern evaluering af Projekt Udvikling af Udeskole

Skolerne er glade for at arbejde med udeskole som undervisningsform, og eleverne får flere oplevelser og lærer på nye måder. Men evalueringen viser, at der også er udfordringer, blandt andet i forhold til lærernes (pædagogernes?) planlægning.

20-01-2019


Study finds link between voter preference for Trump and bullying in middle schools

Sammenhæng mellem elever der er Trump tilhængere og mobning i skolen!

10-01-2019


Samarbejdet mellem lærere og pædagoger hæmmes i skolen

Der er stadig behov for at trampe nogle stier

08-01-2019


Skolepædagoger har fire kerneværdier: Men de skal bruges både i skole og fritid - BUPL

Læs ny rapport om pædagogfaglighed i skole og fritid her:

19-12-2018


VIA University College

Nyt pædagogisk ekstrakt på gaden, blandt andet med en artikel om styring eller mangel på sammen inden for fritids- og ungdomsområdet

14-12-2018


Virksomheder varierer skoledagen | EVA

Ny undersøgelse om åben skole

01-11-2018


Fritids- og ungdomsklubber i udsatte boligområder

Ny forskning om fritidspædagogikkens betydning for børn og unges fællesskaber i udsatte områder. Det bliver interessant at følge, og det er interessant at se, at forskernes hypotese er, at det fritids- og ungdomspædagogiske kan noget helt særligt!

17-10-2018


Klassestørrelse og elevers faglige kunnen i grundskolen

Det er kendt argument i skoledebatten, at eleverne ville få mere ud af undervisningen og klare sig bedre fagligt, hvis klasserne var mindre. Forskningen kan imidlertid ikke bekræfte en sådan sammenhæng, viser denne forskningsoversigt fra VIVE Campbell.

11-10-2018


Kvalitet i fritidspædagogikken

Endelig ny forskning om fritidspædagogikken :-)

25-09-2018


Regeringen vil barbere 1,8 timer af skoleskemaet hver uge

Reduktion af den understøttende undervisning, flere fagtimer - betyder det mon færre pædagoger i skolen?

11-09-2018


Lad dem nu bare lege - status på leg anno 2018

Et nyt nummer af Asterisk er på gaden, nu med legen som tema

13-06-2018


Louise Klinge: Børns daglige samspil med læreren har en eksistentiel betydning

Og det gælder selvfølgelig også for pædagogen :-)

24-05-2018


EMU - Danmarks læringsportal

EMU´s facebook side. EMU er Danmarks Læringsportal, og understøtter undervisning, trivsel og læring

04-04-2018


Skoledebatten er blevet en krigszone fyldt med hetz, vrede og uanstændighed. Sådan kommer vi videre

Hvis du vil forsøge at finde hoved og hale i den voldsomme debat om folkeskolen og dens formål

11-03-2018


Blivklog – grundlæggende teori og praksisnære tips

Månedens tema på "BlivKlog" er børn med særlige behov - mange udtrykker ønske om mere viden på det område, her kan man begynde

11-03-2018


Understøttende undervisning - forslag til aktiviteter - BUPL

BUPL indsamler ideer til understøttende undervisning til gensidig inspiration her

05-03-2018


Asterisk Live gav tid til trivsel

Her er der også mulighed for at se video med forskernes oplæg om trivsel

07-02-2018


Asterisk Live: Tid til trivsel

Asterisk - forskning fra DPU formidles lettilgængeligt i temanumre - denne gang om trivsel

03-01-2018


Vrede forældre melder Undervisningsministeriet til politiet for lovbrud i trivselsmålinger

Data fra trivselsmålingen gemmes på barnets CPR nummer!

03-01-2018


Forsker: Skolernes antimobbekultur og gruppesamtaler vækker bekymring - Barn i Danmark

Nogle anti-mobbeindsatser skader mere end de gavner!

01-12-2017


Red Barnets skolesite | Materialer og forløb til grundskolen

Red Barnet har lavet undervisningsmateriale til udskolingen om flygtninge. I kan finde andre materialer på deres hjemmeside.

19-11-2017


Nyt studie: Antimobbeprogram styrker børns empatiske adfærd | MaryFonden.dk

Her handler det om børnehavebørn, men Fri For Mobberi er jo også aktuelt for børnene i indskolingen

12-11-2017


Skoleforsker: Lad os lave en version 2.0 af samarbejdet mellem lærere og pædagoger | EVA

Det indimellem svære og komplicerede samarbejde under lup

09-11-2017


Danske skoleelever har størst viden om demokrati

Stor viden om demokrati - men ringe interesse i at engagere sig i den politiske debat og det politiske liv hos danske elever

07-11-2017


Ny indsats skal dæmme op for vold og trusler i skolen

Indsats mod vold og trusler i skolen

18-10-2017


Reform af det forberedende område

Ny politisk indsats ift de unge som ikke følger den lige vej efter grundskolen

18-10-2017


Aftale: Tusindvis af bindende mål bliver vejledende - Folkeskolen.dk

En "gammel" nyhed, som folketinget skal handle på her i oktober. Interessant!

09-10-2017


Inspirationsdage om børns læring og trivsel i fritidstilbud og skole | EMU Danmarks læringsportal

En gratis inspirationsdag fra undervisningsministeriets læringskonsulenter

15-09-2017


Styrk børn og unge – skab bedre fritidsinstitutioner | BUPL’s fritidsudspil 2017

BUPL´s udspil til styrkelse af gode fritidstilbud til børn og unge

13-09-2017


Klasselærer har brugt yoga, massage, ros og fødselsdagstaler for at få eleverne til at være søde og rare

Et godt eksempel på, hvordan pædagog og lærer kan skabe klassetrivsel

08-09-2017


Pressemeddelelse

Folkeskole eller privatskole? Forældre ønsker først og fremmest, at deres børn trives - et af pædagogens væsentligste fokusområder i skolen.

14-08-2017


Store forskelle på elevers trivsel fra kommune til kommune

Resultater fra seneste trivselsmåling er nu offentliggjort

22-06-2017


Fem kvaliteter ved den inkluderende praktiker

Den inkluderende praktiker

19-06-2017


Det handler om trivsel

Mange artikler der omhandler trivsel i skole og fritid, og en artikel om humor og trivsel af studerende Tina Kruse fra pædagoguddannelsen Horsens

15-06-2017


8 ud af 10 lærere bruger mindre end et kvarter om ugen på forberedelse med pædagoger

Så er der vist ikke reelle muligheder for at arbejde tværprofessionelt?

17-05-2017


Trods gode erfaringer fra indskolingen er der sjældent pædagoger i udskolingen — EVA

Læs rapporten om samarbejdet mellem pædagoger og lærere, og dets bidrag til børns trivsel og læring her:

16-05-2017


Undervisning - for alle: Det gode samarbejde — EVA

Magasin med viden om samarbejde om børns trivsel og læring

11-05-2017


Dansk Trivselsforum 2017 - Dansk Center for Undervisningsmiljø

Gratis konference med aktuelt tema

25-04-2017


Kronik: Folkeskolen skal indbyde til løb på gangene

Nytænkning af de fysiske rammer i skolen skal motivere til bevægelse og leg

25-04-2017


16-årig føler sig ensom flere gange om ugen: - Jeg har ikke lyst til at komme i skole

Ensomhed, angst og trivselsproblemer - er for mange børn og unge et dagligt problem - hver 10. skoleelev oplever dette

17-04-2017


Nu kan kommuner og skoler deltage i forsøg med en mere fleksibel skoledag

Fleksibel skoledag - og mere SFO-tid - interessante muligheder

17-04-2017


Bliver børn bedre til matematik af at sjippe regnestykker og lege med lego?

Bevægelse i skolen bliver sat i perspektiv af forskerne i denne artikel

30-01-2017


Ph.d.-studerende: Ingen evidens for, at it i undervisningen virker - Folkeskolen.dk

Er begejstringen for IT overdrevet, eller anvender vi den forkert?

30-01-2017


Gør skoleledelse en forskel? - SFI - SFI

Ny forskning om skoleledelsens betydning for implementering af folkeskolereformen

30-01-2017


Selv de dygtigste lærere dumper i inklusion

Og som rapporten peger på, vil pædagoger eller anden støtte i klassen kunne gøre forskellen

27-01-2017


Undervisningsminister: »Min bekymring er de børn fra blokken, der ikke har nogen eller noget at tage hjem til«

Vores nye undervisningsminister Merete Riisager vil nu undersøge kvaliteten af SFO - spændende at der endelig sættes fokus på fritidslivet - spørgsmålet er så, hvad der defineres som kvalitet?

02-01-2017


Liv i skolen

Nyeste temanummer er om "Pædagoger i skolen" med artikler der både omhandler teori og praksis

22-12-2016


SFO Sofie

Blog om skolereformen

20-12-2016


Velkommen

Robusthed - det hypermoderne samfunds buzzword på godt og ondt. Her fra komiteen for Sundhedsoplysning

06-12-2016


Find2learn - University College Sjælland

Til inspiration; koblingen mellem bevægelse og fagligt indhold

06-12-2016


Otte ud af ti elever: Vores skoledag er for lang

Har pædagogen ikke en rolle her - skabe mere alsidighed, mere ud af huset?

07-10-2016


Klassen præger karaktererne

Lærerfravær og manglende disciplin har indflydelse på elevernes præstationer - men helt væsentligt dokumenterer undersøgelsen også, at relationen mellem lærer og elev har indflydelse på elevens faglige niveau: Jo bedre relation, des bedre faglig præstation. Her er undersøgt lærer-elev relation, men det peger i retning af relationen som bærende - også for pædagogen

04-10-2016


Liv i skolen

Men absolut også relevant for pædagogstuderende og pædagoger

04-10-2016


Asterisk 79

Perspektiver på fritidslivet efter reformen

04-10-2016


Pokémon GO rammer den rigtige cocktail

Spillet alle taler om, og har holdninger til - måske har det inkluderende effekt?

04-10-2016

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dens privatlivspolitik